TakeMyPrice.com ราคานี้โดน
"ขอให้ covid หมดไปเร็วๆ" , "เมื่อไหร่ covid-19 จะหมดไปสักที" นี่เป็นคําพูดที่เราได้ยินกันในทุกๆวัน โรคระบาด Covid-19 กําลังทําให้ผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความสุข...

จิม รอห์น ผู้ให้แรงบันดาลใจกับผู้คน เคยพูดไว้ทํานองว่า เวลาที่ฝนตกมันก็ตกทั่วๆกัน คนที่อยู่ในละแวกเดียวกันก็ต้องถูกฝนเหมือนกัน เราห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้ เวลาแดดออก ก็ออกสําหรับทุกคนเหมือนๆกัน ในช่วงเวลาของวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง จากสว่างเป็นมืด จากมืดเป็นสว่าง ตามวัฏจักรของธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีก็จะมีฤดูกาลที่หมุนเวียนไป ถ้าฤดูที่ฝนตกเรามา บ่นว่าเมื่อไหร่ฤดูฝนจะหมดไป มันคงจะไม่ทําให้อะไรดีขึ้น เราควรจะทําความเข้าใจกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็ยอมรับมันว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่เราต้องเตรียมรับมือเป็นปกติ ปรับตัวแล้วก็อยู่กับมัน หรือแม้แต่ หาวิธีใช้มัน หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากมัน ให้เป็นประโยชน์กับตัวเราและคนรอบข้าง

covid-19 อาจจะไม่ใช่โรคระบาดใหญ่ครั้งสุดท้ายของโลกใบนี้

การให้ความสนใจไปที่เหตุการณ์ หรือ ความคิดที่ทําให้เราหงุดหงิด หดหู่ และ อารมณ์ไม่ดี มันก็มักจะพาเราให้ยิ่งจมดิ่งลงมากขึ้นอีกโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม

อย่ามองแค่มุมที่ทําให้เรารู้สึกหดหู่ หรือเป็นทุกข์ จริงๆแล้วความสุขเล็กๆ ก็มีอยู่รอบๆตัวเรา เราพบกับความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ ในทุกๆวัน แต่เรามักจะไม่ได้สังเกตมัน และ อาจจะจํามันไม่ได้

มาร่วมกันแบ่งปัน และเล่าเรื่องราวดี แบบสั้นๆ มาเป็นหยดน้ํา หยดเล็กๆ ร่วมกันหยดในทุกๆวัน ลงในบ่อน้ําใหญ่ ที่กําลังขุ่นมัว น้ําในบ่อใหญ่ ก็จะอาจจะค่อยๆใสขึ้นในที่สุด

ขอเป็นหนึ่งในการสร้างกําลังใจให้กับทุกๆคน ด้วยการส่งต่อเรื่องราวของความสุขเล็กๆ เรื่องราวดีๆที่เราพบเจอในแต่ละวัน หรือแม้แต่เรื่องราวดีๆ ความรู้สึกอิ่มเอิบใจต่างๆ ความรู้สึกขอบคุณ ความประทับใจต่างๆ ที่เรายังคงจําได้ นับตั้งแต่วันที่เราเกิดมาบนโลกนี้ จนถึงปัจจุบัน

ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ
และขอขอบคุณเหล่าผู้เสียสละ ที่ทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่กําลังประสบปัญหาในเวลานี้ เห็นบางคนมีกําลัง ก็ช่วยเหลือบริจาค บางคนมีเวลาก็ช่วยออกแรง รวมถึงผู้ที่อยู่ในหน้างาน ในหน้าที่ทั้งหลาย

ขอให้ทุกๆคนในทุกๆวัน ได้นอนหลับก็เป็นสุข ตื่นมาก็สดชื่นมีความสุข ได้กินอิ่มก็มีความสุข ร่วมกันรับและส่งต่อเรื่องราวดีๆ ช่วยเหลือกันในส่วนไหนได้ก็ช่วยกัน pay it forward (ส่งต่อความดี) กันในทุกๆเรื่องนะคะ
ทีมงาน TakeMyPrice.com